Ciągle to jutro, jutro i znów jutro wije się w ciasnym kółku od dnia do dnia, aż do ostatniej głoski czasokresu.


ciągle-to-jutro-jutro-i-znów-jutro-wije-ę-w-ciasnym-kółku-od-dnia-do-dnia-aż-do-ostatniej-głoski-czasokresu
william shakespeareciągletojutrojutroznówwijesięciasnymkółkuoddniadodniaostatniejgłoskiczasokresujutro ii znówznów jutrojutro wijewije sięw ciasnymciasnym kółkukółku odod dniadnia dodo dniaaż dodo ostatniejostatniej głoskigłoski czasokresuciągle to jutrojutro i znówi znów jutroznów jutro wijejutro wije sięwije się wsię w ciasnymw ciasnym kółkuciasnym kółku odkółku od dniaod dnia dodnia do dniaaż do ostatniejdo ostatniej głoskiostatniej głoski czasokresujutro i znów jutroi znów jutro wijeznów jutro wije sięjutro wije się wwije się w ciasnymsię w ciasnym kółkuw ciasnym kółku odciasnym kółku od dniakółku od dnia dood dnia do dniaaż do ostatniej głoskido ostatniej głoski czasokresujutro i znów jutro wijei znów jutro wije sięznów jutro wije się wjutro wije się w ciasnymwije się w ciasnym kółkusię w ciasnym kółku odw ciasnym kółku od dniaciasnym kółku od dnia dokółku od dnia do dniaaż do ostatniej głoski czasokresu

Jutro, jutro! tylko nie dzisiaj, Mówią ciągle gnuśni ludzie.Korzystaj z dnia. Jutro jeszcze dniem nie jest.Dzis jest dzis. co bedzie jutro... po­mar­twie sie jutro... 40 lat tak prze­zylam ..z us­mie­chem na ustach...Jutro to dziś - tyle że jutro.Zrób dziś, co masz zrobić jutro; mów jutro, co masz powiedzieć dziś.Rozdawaj radość, wylewaj ją z siebie, a jutro znów będziesz miał więcej radości.