Ciężar duszy to nie worek z kartoflami. Worek z kartoflami łatwiej nieść we dwójkę. Ciężar duszy - lepiej samemu.


ciężar-duszy-to-nie-worek-z-kartoflami-worek-z-kartoflami-łatwiej-nieść-we-dwójkę-ciężar-duszy-lepiej-samemu
barbara gordonciężarduszytonieworekkartoflamiworekkartoflamiłatwiejnieśćwedwójkęlepiejsamemuciężar duszynie worekworek zz kartoflamiworek zz kartoflamikartoflami łatwiejłatwiej nieśćnieść wewe dwójkęciężar duszyduszylepiejlepiej samemuduszy to nienie worek zworek z kartoflamiworek z kartoflamiz kartoflami łatwiejkartoflami łatwiej nieśćłatwiej nieść wenieść we dwójkęciężar duszylepiej samemuciężar duszy to nieduszy to nie woreknie worek z kartoflamiworek z kartoflami łatwiejz kartoflami łatwiej nieśćkartoflami łatwiej nieść wełatwiej nieść we dwójkęciężar duszy to nie worekduszy to nie worek zworek z kartoflami łatwiej nieśćz kartoflami łatwiej nieść wekartoflami łatwiej nieść we dwójkę

Jest ciężar do dźwigania i droga do przebycia, jest ciężar do dźwigania i cel, co nam umyka. Jest ciężar do dźwigania wolno go złożyć nam. Ten ciężar, to my sami, stąd tam, stąd tu, stąd tam.Ocierając się o śmierć zro­zumiała, że w cudzym życiu długo nie pożyje, ciężar jej grzechów wykręcił szyję. Skrzy­wiona na ciele i duszy, bliźnim roz­da­wać miłość miała, ale zapomniała.Nędza łamie ludzkie charaktery- nie sposób sprawić by pusty worek stał prosto.nakręce­nie by­wa różne choć tej chęci pełen worek le­piej cza­sem kręcić - worem niż nałykać się ochoty głaszcząc czy­jeś cho­re cnoty  Być dla ko­goś Aniołem, nieść nadzieję - to naj­większy suk­ces naszej duszy.Cudza rzecz jest jak leżący ciężar.