Ciężki jest los współczesnej kobiety. Musi ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziewczyna, myśleć jak mężczyzna i pracować jak koń.


ciężki-jest-los-współczesnej-kobiety-musi-ubierać-ę-jak-chłopak-wyglądać-jak-dziewczyna-myść-jak-mężczyzna-i-pracować-jak-koń
elizabeth taylorciężkijestloswspółczesnejkobietymusiubieraćsięjakchłopakwyglądaćdziewczynamyślećmężczyznapracowaćkońciężki jestjest loslos współczesnejwspółczesnej kobietymusi ubieraćubierać sięsię jakjak chłopakwyglądać jakjak dziewczynamyśleć jakjak mężczyznamężczyzna ii pracowaćpracować jakjak końciężki jest losjest los współczesnejlos współczesnej kobietymusi ubierać sięubierać się jaksię jak chłopakwyglądać jak dziewczynamyśleć jak mężczyznajak mężczyzna imężczyzna i pracowaći pracować jakpracować jak końciężki jest los współczesnejjest los współczesnej kobietymusi ubierać się jakubierać się jak chłopakmyśleć jak mężczyzna ijak mężczyzna i pracowaćmężczyzna i pracować jaki pracować jak końciężki jest los współczesnej kobietymusi ubierać się jak chłopakmyśleć jak mężczyzna i pracowaćjak mężczyzna i pracować jakmężczyzna i pracować jak koń

Ciężki jest los współczes­nej ko­biety. Mu­si ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziew­czy­na, myśleć jak mężczyz­na i pra­cować jak koń. -Elizabeth Taylor
ciężki-jest los-współczes­nej-ko­biety-mu­ ubierać ę-jak chłopak-wyglądać-jak dziew­czy­na-myść-jak mężczyz­na
Kawa musi być gorąca jak piekło, czarna jak diabeł, czysta jak anioł, słodka jak miłość. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord
kawa-musi-być-gorąca-jak-piekło-czarna-jak-diabeł-czysta-jak-anioł-słodka-jak-miłość
Mężczyźni są dla kobiet jak miejsca na parkingu. Mężczyzna bez kobiety jest jak dom bez okien. -William Wharton
mężczyź-są-dla-kobiet-jak-miejsca-na-parkingu-mężczyzna-bez-kobiety-jest-jak-dom-bez-okien
Muzyka to najlepsza towarzyszka dla tego, kto cierpi. Jest ochocza i radosna jak dziecko, ognista i powabna jak młoda dziewczyna, dobra i mądra jak stary człowiek, który spędził owocnie życie. -Selma Lagerlof
muzyka-to-najlepsza-towarzyszka-dla-tego-kto-cierpi-jest-ochocza-i-radosna-jak-dziecko-ognista-i-powabna-jak-młoda-dziewczyna-dobra-i-mądra-jak
Pogląd, że mężczyzna nie może stale kochać tej samej kobiety, jest tak samo fałszywy jak pogląd, że skrzypek dla odegrania tego samego utworu musi mieć kilka instrumentów. -Aleksander Spoerl
pogląd-że-mężczyzna-nie-może-stale-kochać-tej-samej-kobiety-jest-tak-samo-fałszywy-jak-pogląd-że-skrzypek-dla-odegrania-tego-samego-utworu
Pogląd, że mężczyzna nie może stale kochać tej samej kobiety, jest tak samo fałszywy, jak pogląd, że skrzypek dla odegrania tego samego utworu musi mieć kilka instrumentów. -Aleksander Spoerl
pogląd-że-mężczyzna-nie-może-stale-kochać-tej-samej-kobiety-jest-tak-samo-fałszywy-jak-pogląd-że-skrzypek-dla-odegrania-tego-samego-utworu