Ciężko być cudzym wśród swoich.


ciężko-być-cudzym-wśród-swoich
tadeusz konwickiciężkobyćcudzymwśródswoichciężko byćbyć cudzymcudzym wśródwśród swoichciężko być cudzymbyć cudzym wśródcudzym wśród swoichciężko być cudzym wśródbyć cudzym wśród swoichciężko być cudzym wśród swoich

Kiedy się już przecierpi wszystko swoje, trzeba jeszcze przecierpieć cierpienia swoich dzieci. To znaczy właśnie - być matką. Być ugodzonym w swoich dzieciach - to największe cierpienie.Miłość na­wet wśród swoich smutków, sa­ma w so­bie jest pociechą.Mundur, który jest celem dla wroga, wśród swoich staje się barwą ochronną.Królestwo roślin tak łatwo sobie wyobrazić jako najbliższe sąsiedztwo królestwa śmierci. Tutaj, w zieleni ziemi, wśród cmentarnych drzew, wśród kiełkującego kwiecia, tkwi być może tajemnica przeobrażenia i zagadka życia, nad którymi się głowimy.Człowiekiem być to znaczy być samym wśród ludzi. Indywidualizm - dzierżawa pewnej idei.Ciężko jest być za­leżnym od człowieka gorszego.