Ciężko jest żyć bez nadziei, ale umierać bez złudzeń – łatwiej.


ciężko-jest-żyć-bez-nadziei-ale-umierać-bez-złudzeń-łatwiej
maryla wolskaciężkojestżyćbeznadzieialeumieraćzłudzeńłatwiejciężko jestjest żyćżyć bezbez nadzieiale umieraćumierać bezbez złudzeńzłudzeń –– łatwiejciężko jest żyćjest żyć bezżyć bez nadzieiale umierać bezumierać bez złudzeńbez złudzeń –złudzeń – łatwiejciężko jest żyć bezjest żyć bez nadzieiale umierać bez złudzeńumierać bez złudzeń –bez złudzeń – łatwiejciężko jest żyć bez nadzieiale umierać bez złudzeń –umierać bez złudzeń – łatwiej

Ciężko jest żyć bez nadziei, ale umierać bez złudzeń – łatwiej.Ciężko jest żyć bez nadziei, ale umierać bez złudzeń - łatwiej.Ciężko jest żyć bez nadziei, ale umierać bez złudzeń łatwiej. Fa­buła - o czym myślisz Życie bez cierpienia nie jest życiem. Łatwiej nawet żyć bez szczęścia niż bez cierpienia.Nikt nie powinien żyć bez przyjaciela, a już szczególnie bez niego umierać.