Ciężko jest być we dwoje. Tylko jedno jest jeszcze trudniejsze - samotność.


ciężko-jest-być-we-dwoje-tylko-jedno-jest-jeszcze-trudniejsze-samotność
anonimciężkojestbyćwedwojetylkojednojeszczetrudniejszesamotnośćciężko jestjest byćbyć wewe dwojetylko jednojedno jestjest jeszczejeszcze trudniejszetrudniejszesamotnośćciężko jest byćjest być webyć we dwojetylko jedno jestjedno jest jeszczejest jeszcze trudniejszejeszcze trudniejszeciężko jest być wejest być we dwojetylko jedno jest jeszczejedno jest jeszcze trudniejszejest jeszcze trudniejszeciężko jest być we dwojetylko jedno jest jeszcze trudniejszejedno jest jeszcze trudniejsze

Jedno jest tylko w życiu szczęście: kochać i być kochanym.Małżeństwo to zalegalizowana samotność we dwoje.Ciężko jest zdobyć miłość, zachować ją jeszcze trudniej.Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza.Szczęśliwe małżeństwo może być trwałe tylko wtedy, kiedy jest zawarte między ludźmi o nierównej wartości. W małżeństwie - to rzecz znana, banalna -jedno musi ustępować. Zwykle kobieta...Nie należy wszystkiego pokazywać. Wydaje się, że jest to trudniejsze w malarstwie, gdzie umysł przejmuje to tylko, co oczy dostrzegają. Poeta bez trudu poświecą lub pomija milczeniem to, co drugorzędne. Największą sztuką malarza jest zwrócić uwagę na to jedynie, co potrzebne.