,,Ci co zna­leźli miłość praw­dziwą, swo­je szczęście od­najdą ..'' 


ci-co zna­źli-miłość-praw­dziwą-swo­-szczęście-od­najdą-'' 
kina656co zna­leźlimiłośćpraw­dziwąswo­jeszczęścieod­najdą'' ci co zna­leźlico zna­leźli miłośćmiłość praw­dziwąswo­je szczęścieszczęście od­najdąci co zna­leźli miłośćco zna­leźli miłość praw­dziwąswo­je szczęście od­najdąci co zna­leźli miłość praw­dziwą

A co jeśli życia mi nie star­czy, aby zna­leźć tą praw­dziwą - miłość.. -AnDree
a co śli-życia-mi nie star­czy-aby zna­źć-tą praw­dziwą- miłość
Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie. -aforystokrata
częściej-w życiu-można-zna­źć-praw­dziwą-biedę-wśród-przy­jaciół-ż-praw­dzi­wego-przy­jaciela-w biedzie
praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica 
Praw­dziwą am­bicją ko­biet jest i będzie zaw­sze budzić miłość. -Molier
praw­dziwą-am­bicją-ko­biet-jest i będzie-zaw­sze-budzić-miłość
Wolę iść do piekła niż do nieba, gdyż w tym pier­wszym zna­leźli się wszys­cy cieka­wi ludzie. -Mark Twain
wolę-iść-do piekła-ż-do nieba-gdyż-w tym-pier­wszym-zna­źli ę-wszys­cy-cieka­wi-ludzie