Ci, co kupują rzeczy niepotrzebne, zawsze są mądrzejsi niż sądzą – kupują małe marzenia.


ci-co-kupują-rzeczy-niepotrzebne-zawsze-są-mądrzejsi-ż-sądzą-kupują-łe-marzenia
fernando pessoacokupująrzeczyniepotrzebnezawszemądrzejsiniżsądząmałemarzeniaco kupująkupują rzeczyrzeczy niepotrzebnezawsze sąsą mądrzejsimądrzejsi niżniż sądząsądzą –– kupująkupują małemałe marzeniaco kupują rzeczykupują rzeczy niepotrzebnezawsze są mądrzejsisą mądrzejsi niżmądrzejsi niż sądząniż sądzą –sądzą – kupują– kupują małekupują małe marzeniaco kupują rzeczy niepotrzebnezawsze są mądrzejsi niżsą mądrzejsi niż sądząmądrzejsi niż sądzą –niż sądzą – kupująsądzą – kupują małe– kupują małe marzeniazawsze są mądrzejsi niż sądząsą mądrzejsi niż sądzą –mądrzejsi niż sądzą – kupująniż sądzą – kupują małesądzą – kupują małe marzenia

Ci, co ku­pują rzeczy niepot­rzeb­ne, zaw­sze są mądrzej­si niż sądzą - ku­pują małe marzenia. -Fernando Pessoa
ci-co ku­pują-rzeczy-niepot­rzeb­ne-zaw­sze-są mądrzej­-ż-sądzą- ku­pują-łe-marzenia
Pieniądze szczęścia nie dają, tyl­ko je kupują. -Sierpien
pieniądze-szczęścia-nie dają-tyl­ko- kupują
Nie rozumiem, dlaczego ludzie nieustannie narzekają na obligacje a mimo to je kupują. -Sybille Bedford
nie-rozumiem-dlaczego-ludzie-nieustannie-narzekają-na-obligacje-a-mimo-to-kupują
Ludzie kupują zwykle to, co chcą kupić, a nie to, czego potrzebują, potrzeba jest tylko wymówką, żeby kupić, co chcemy i spać spokojnie. -Adam Ygnasik
ludzie-kupują-zwykle-to-co-chcą-kupić-a-nie-to-czego-potrzebują-potrzeba-jest-tylko-wymówką-żeby-kupić-co-chcemy-i-spać-spokojnie
Jedną z plag filmu niemego były niepotrzebne napisy, dzisiejszą plagą są niepotrzebne dialogi. -Rene Clair
jedną-z-plag-filmu-niemego-były-niepotrzebne-napisy-dzisiejszą-plagą-są-niepotrzebne-dialogi
Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rzecz. -Augustyn Św
małe-rzeczy-są-naprawdę-łe-ale-być-wiernym-w-łych-rzeczach-to-wielka-rzecz