Ci, których kochamy, nie umierają. Bo miłość to nieśmiertelność.


ci-których-kochamy-nie-umierają-bo-miłość-to-nieśmiertelność
emily dickinsonktórychkochamynieumierająbomiłośćtonieśmiertelnośćktórych kochamynie umierająbo miłośćmiłość to nieśmiertelnośćbo miłość to nieśmiertelność

Ci, których kocha­my nie umierają, bo miłość jest nieśmiertelna.Niech umarli mają nieśmiertelność sławy, a żyjący nieśmiertelność miłości.Poetyzując miłość zakładamy z góry istnienie u tych, których kochamy, zalet, jakich oni częstokroć nie posiadają, a to stanowi dla nas źródło nieustannych pomyłek i cierpień.Ilekroć kochamy, zawsze kochamy tak, jak po raz pierwszy. Każda nowa miłość zwiększa siłę naszych namiętności.Miłość rodzi się z wiary w nieśmiertelność.Tylko kobiety, których nie kochamy są punktualne.