Ci, którym świat ucieka w przeciwnym kierunku, myślą, że wciąż idą naprzód


ci-którym-świat-ucieka-w-przeciwnym-kierunku-myślą-że-wciąż-idą-naprzód
stanisław jerzy lecktórymświatuciekaprzeciwnymkierunkumyślążewciążidąnaprzódktórym światświat uciekaucieka ww przeciwnymprzeciwnym kierunkuże wciążwciąż idąidą naprzódktórym świat uciekaświat ucieka wucieka w przeciwnymw przeciwnym kierunkuże wciąż idąwciąż idą naprzódktórym świat ucieka wświat ucieka w przeciwnymucieka w przeciwnym kierunkuże wciąż idą naprzódktórym świat ucieka w przeciwnymświat ucieka w przeciwnym kierunku

Cokolwiek człowieka spotyka - powinien zawsze się podnieść i dążyć naprzód, wciąż naprzód, przez całe życie.Każdy inteligentny idiota potrafi czynić rzeczy jeszcze większymi, złożonymi, i przez to bardziej niebezpiecznymi Ale pójście w kierunku przeciwnym wymaga geniuszu i wielkiej odwagi.Samodyscyplina wymaga od Ciebie panowania nad sobą, samokontroli, odpowiedzialności i znajomości kierunku, w którym podążasz.Świat idzie naprzód tylko tym, którzy się temu sprzeciwiają.Podczas gdy świat idzie naprzód, zwiększa się liczba analfabetów.Mi­mo wszys­tkich wy­siłków królów, mi­nis­trów i fi­lozofów, świat idzie jed­nak naprzód.