Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle.


ci-którzy-żyją-nadzieją-widzą-dalej-ci-co-żyją-miłośą-widzą-głębiej-ci-co-żyją-wiarą-widzą-wszystko-w-innym-świetle
lothar zenettiktórzyżyjąnadziejąwidządalejcomiłościągłębiejwiarąwszystkoinnymświetlektórzy żyjążyją nadziejąwidzą dalejco żyjążyją miłościąwidzą głębiejco żyjążyją wiarąwidzą wszystkowszystko ww innyminnym świetlektórzy żyją nadziejąco żyją miłościąco żyją wiarąwidzą wszystko wwszystko w innymw innym świetlewidzą wszystko w innymwszystko w innym świetlewidzą wszystko w innym świetle

Ludzie żyjący nadzieją widzą dalej, ludzie żyjący miłością widzą głębiej, ludzie żyjący wiarą widzą wszystko w nowym świetle.Istnieją trzy rodzaje egoistów: egoiści, którzy sami żyją i pozwalają żyć innym, egoiści, którzy sami żyją, a nie dają żyć innym, i na koniec egoiści, którzy ani sami nie żyją, ani nie pozwalają żyć innym. Kobiety, po większej części, należą do tego trzeciego rodzaju.Biada ludziom, którzy widzą, a nie wiedzą, co widzą.Słabi widzą przeszkody. Silni widzą jedynie cel. A Ci najlepsi widzą przeszkody i dążą do celu.Wszys­cy Ci których dot­knie Miłość stają się nieśmier­telni, żyją w ser­cach tych, którzy tą miłością ich obdarzyli Źle żyją, którzy ustawicznie żyć zaczynają.