Ci, którzy czytają, wiedzą dużo; ci którzy patrzą - wiedzą więcej.


ci-którzy-czytają-wiedzą-żo-którzy-patrzą-wiedzą-więcej
aleksander dumas jrktórzyczytająwiedządużopatrząwięcejktórzy czytająwiedzą dużoci którzyktórzy patrząpatrząwiedząwiedzą więcejci którzy patrząktórzy patrząwiedzą więcejci którzy patrzą

Oni nie wiedzą więcej niż zwyk­li ludzie, którzy na­wet nie wiedzą, że te­go nie wiedzą.Przyjaciele to nasi najbliżsi, którzy dobrze wiedzą, co dla nas znaczy życie; którzy czują do nas to, co sami czujemy do siebie; którzy są z nami w tryumfie i klęsce; którzy uwalniają nas od smutku naszej samotności.Bywają tacy, którzy wiedzą, że kłamią, a jednak nie cofają się przed tym. Bywają tacy, którzy kłamią, lecz o tym nie wiedzą. Ale nie brak też niespodzianek: bywają i tacy, którzy myślą, że kłamią, podczas gdy mówią prawdę.Znam ludzi, którzy wiedzą, że nic nie wiedzą, ale nie są Sokratesami.Ok­ru­cieństwo jest bro­nią tchórzy, a ci którzy się go do­puszczają, wiedzą to równie dob­rze jak ci, którzy muszą je znosić.Mądrzy są wszyscy ci, którzy poznali zarówno potrzebę, jak i granice wiedzy wszelkiej i którzy zrozumieli, że miłość jest większa niż wiedza.