Ci, którzy domagają się cudów, nie dostrzegają, że tym samym żądają od natury, by przerwała ich ciąg.


ci-którzy-domagają-ę-cudów-nie-dostrzegają-że-tym-samym-żądają-od-natury-by-przerwała-ich-ąg
antoine rivarolktórzydomagająsięcudówniedostrzegajążetymsamymżądająodnaturybyprzerwałaichciągktórzy domagajądomagają sięsię cudównie dostrzegająże tymtym samymsamym żądajążądają odod naturyby przerwałaprzerwała ichich ciągktórzy domagają siędomagają się cudówże tym samymtym samym żądająsamym żądają odżądają od naturyby przerwała ichprzerwała ich ciągktórzy domagają się cudówże tym samym żądajątym samym żądają odsamym żądają od naturyby przerwała ich ciągże tym samym żądają odtym samym żądają od natury

Obecnie najbardziej krępują zasady; znacznie bardziej przeszkadzają tym, którzy je mają, niż tym, którzy ich nie posiadają.Są ludzie, którzy wciąż przewijają się przez nasze życie, są tacy, których nie spotkamy nawet w windzie, choć mieszkamy w tym samym domu.Nic nie dostrzegają ci, którzy mają ambicję posiąść wszystko.Dzieci zjawiają się wskutek woli natury i najczęściej rodzice grają później na tych dzieciach, jak na klawiszach, dalszy ciąg swojego życia.Każą nam zak­ry­wać twarze Każą kochać inaczej Każą żałować siebie samych Każą uk­ry­wać miłość Żądają od nas pokory Żądają od nas by­cia innymi Żądają od nas przeprosin Żądają od nas by­cia sza­rymi Masami Jak wielu innych Ma­my kochać tych, których Nam łas­ka­wie wybiorą Inaczej zlinczują Pogardzą I zniszczą Ta­ka jest tolerancja Błys­ka­wiczny po­ciąg zmysłów - to jeszcze nie ek­stra po­ciąg miłości.