Ci, którzy mają ideę wciąż w gębie, mają ją zazwyczaj i w pobliskim nosie.


ci-którzy-mają-ideę-wciąż-w-gębie-mają-ją-zazwyczaj-i-w-pobliskim-nosie
stanisław jerzy lecktórzymająideęwciążgębiezazwyczajpobliskimnosiektórzy mająmają ideęideę wciążwciąż ww gębiemają jąją zazwyczajzazwyczaj iw pobliskimpobliskim nosiektórzy mają ideęmają ideę wciążideę wciąż wwciąż w gębiemają ją zazwyczajją zazwyczaj izazwyczaj i wi w pobliskimw pobliskim nosiektórzy mają ideę wciążmają ideę wciąż wideę wciąż w gębiemają ją zazwyczaj iją zazwyczaj i wzazwyczaj i w pobliskimi w pobliskim nosiektórzy mają ideę wciąż wmają ideę wciąż w gębiemają ją zazwyczaj i wją zazwyczaj i w pobliskimzazwyczaj i w pobliskim nosie

Horyzont: Ci co mają szersze horyzonty mają zazwyczaj gorsze perspektywy. -Stanisław Jerzy Lec
horyzont-ci-co-mają-szersze-horyzonty-mają-zazwyczaj-gorsze-perspektywy
Ludzie, którzy mają dużo czasu spędzają go najchętniej u tych, którzy go nie mają. -Rene Clair
ludzie-którzy-mają-żo-czasu-spędzają-go-najchętniej-u-tych-którzy-go-nie-mają
Nies­te­ty, bezpłod­ne idee mają zwyk­le naj­więcej dzieci. -Władysław Grzeszczyk
nies­te­ty-bezpłod­ne-idee-mają-zwyk­-naj­więcej-dzieci