Ci, którzy nie czują zazdrości, nie czują nic.


ci-którzy-nie-czują-zazdroś-nie-czują-nic
louis aragonktórzynieczujązazdrościnicktórzy nienie czujączują zazdrościnie czujączują nicktórzy nie czująnie czują zazdrościnie czują nicktórzy nie czują zazdrości

Ci, którzy nie czują zaz­drości, nie czują nic.Na cudze cierpienie reagują tylko ci, którzy nie czują własnego zagrożenia.Najłatwiej wyprowadzić z równowagi tych, którzy czują, że nie mają racji.Przyjaciele to nasi najbliżsi, którzy dobrze wiedzą, co dla nas znaczy życie; którzy czują do nas to, co sami czujemy do siebie; którzy są z nami w tryumfie i klęsce; którzy uwalniają nas od smutku naszej samotności.Tyl­ko ludzie, którzy dob­rze się czują, są dobrzy.Spot­kać ludzi, którzy czują to sa­mo co my i tak sa­mo od­bierają świat - to naj­większe sczęście na Ziemi...