Ci, którzy nie posuwają naprzód żadnego życia poza swoim własnym, żyją nieciekawie.


ci-którzy-nie-posuwają-naprzód-żadnego-życia-poza-swoim-własnym-żyją-nieciekawie
bertold brechtktórzynieposuwająnaprzódżadnegożyciapozaswoimwłasnymżyjąnieciekawiektórzy nienie posuwająposuwają naprzódnaprzód żadnegożadnego życiażycia pozapoza swoimswoim własnymżyją nieciekawiektórzy nie posuwająnie posuwają naprzódposuwają naprzód żadnegonaprzód żadnego życiażadnego życia pozażycia poza swoimpoza swoim własnymktórzy nie posuwają naprzódnie posuwają naprzód żadnegoposuwają naprzód żadnego życianaprzód żadnego życia pozażadnego życia poza swoimżycia poza swoim własnymktórzy nie posuwają naprzód żadnegonie posuwają naprzód żadnego życiaposuwają naprzód żadnego życia pozanaprzód żadnego życia poza swoimżadnego życia poza swoim własnym

W polityce daleko się posuwają tylko ci, którzy nie wiedzą, dokąd zmierzają.Istnieją trzy rodzaje egoistów: egoiści, którzy sami żyją i pozwalają żyć innym, egoiści, którzy sami żyją, a nie dają żyć innym, i na koniec egoiści, którzy ani sami nie żyją, ani nie pozwalają żyć innym. Kobiety, po większej części, należą do tego trzeciego rodzaju.Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle.Poeci to po pros­tu ludzie, którzy z ciągłego kon­taktu ze swoim szczęściem uczy­nili zawód i styl życia.Po co wam ty­le ob­cych języków sko­ro nie umiecie po­rozu­mieć się w swoim własnym? Kobieta w książce poszukuje przede wszystkim miłości, często po prostu rekompensaty za niedostatki uczuciowe w swoim własnym życiu.