Ci, którzy prawdziwie kochają, nigdy się nie starzeją. Mogą umrzeć ze starości, ale umierają młodzi.


ci-którzy-prawdziwie-kochają-nigdy-ę-nie-starzeją-mogą-umrzeć-ze-staroś-ale-umierają-młodzi
arthur wing pineroktórzyprawdziwiekochająnigdysięniestarzejąmogąumrzećzestarościaleumierająmłodziktórzy prawdziwieprawdziwie kochająnigdy sięsię nienie starzejąmogą umrzećumrzeć zeze starościale umierająumierają młodziktórzy prawdziwie kochająnigdy się niesię nie starzejąmogą umrzeć zeumrzeć ze starościale umierają młodzinigdy się nie starzejąmogą umrzeć ze starości

Niektórzy ludzie tylko dlatego się nie starzeją, bo nigdy nie byli młodzi.'Po­między ty­mi, którzy mogą spać, a ty­mi, którzy spać nie mogą, roz­ciąga się prze­paść. To je­den z najgłębszych podziałów ludzkości.Wier­sze, muszą byc przemyślane -Mo­je nie! Trze­ba zyc według zasad -Ja nie musze! Ludzie umierają, umierają dusze -Ja zos­ta­ne ! Mo­wią: czas leczy rany -To kłam­stwo ! Mówią : wal­cz o to co kochasz -Chcą, byś sie odpieprzył Kochają, bo chcą,kochają, bo muszą Dusza prag­nie, lecz ro­zum nie pozwala Nie szu­kam piep­rzo­nej miłości Trzy­maj­cie sie ode mnie z da­la !!! Niektórzy ludzie tyl­ko dla­tego się nie starzeją, bo nig­dy nie by­li młodzi.Najbardziej pożałowania godnymi w miłości nie są ci, którzy się nieszczęśliwie zakochali, ale ci, którzy nie potrafią pozbyć się tego, kogo już nie kochają.Starzy ludzie cierpią na mniej chorób niż młodzi, ale za to te nigdy ich nie opuszczają.