Ci, którzy prze­mawiają w imieniu Bo­ga po­win­ni po­kazać lis­ty uwierzytelniające.


ci-którzy-prze­mawiają-w imieniu-bo­ga-po­win­-po­kazać-lis­ty-uwierzytelniają
julian tuwimktórzyprze­mawiająw imieniubo­gapo­win­nipo­kazaćlis­tyuwierzytelniającektórzy prze­mawiająprze­mawiają w imieniuw imieniu bo­gabo­ga po­win­nipo­win­ni po­kazaćpo­kazać lis­tylis­ty uwierzytelniającektórzy prze­mawiają w imieniuprze­mawiają w imieniu bo­gaw imieniu bo­ga po­win­nibo­ga po­win­ni po­kazaćpo­win­ni po­kazać lis­typo­kazać lis­ty uwierzytelniającektórzy prze­mawiają w imieniu bo­gaprze­mawiają w imieniu bo­ga po­win­niw imieniu bo­ga po­win­ni po­kazaćbo­ga po­win­ni po­kazać lis­typo­win­ni po­kazać lis­ty uwierzytelniającektórzy prze­mawiają w imieniu bo­ga po­win­niprze­mawiają w imieniu bo­ga po­win­ni po­kazaćw imieniu bo­ga po­win­ni po­kazać lis­tybo­ga po­win­ni po­kazać lis­ty uwierzytelniające

Ci, którzy przemawiają w imieniu Boga, powinni, pokazać listy uwierzytelniające. -Julian Tuwim
ci-którzy-przemawiają-w-imieniu-boga-powinni-pokazać-listy-uwierzytelniają
Pe­wien lis­to­nosz w Kalkucie, no­sił do pra­cy papucie. To jest fakt oczywisty, prze­cież noszę w nich lis­ty - tak tłumaczył sąsiadom w Kalkucie. ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
pe­wien-lis­to­nosz-w kalkucie-no­ł-do pra­cy-papucie-to-jest fakt-oczywisty-prze­cież-noszę-w nich-lis­ty-tak-tłumaczył-sąsiadom
Prze­latują, wieją prze­ze mnie lis­to­pady chwil, których nie ma... To-tyl­ko liście jesienne. To-pachnie ziemia. -Władysław Broniewski
prze­latują-wieją-prze­ze-mnie-lis­to­pady-chwil-których-nie -to-tyl­ko-liście-jesienne-to-pachnie-ziemia
Cza­sem na kil­ka dni chciałabym zos­tać fa­cetem, by po­kazać in­nym mężczyz­nom jak po­win­no się dbać o kobietę. -Riot
cza­sem-na kil­ka-dni-chciałabym-zos­ć-fa­cetem-by po­kazać-in­nym-mężczyz­nom-jak po­win­no ę-dbać-o kobietę