Ci, którzy przemawiają w imieniu Boga, powinni, pokazać listy uwierzytelniające.


ci-którzy-przemawiają-w-imieniu-boga-powinni-pokazać-listy-uwierzytelniają
julian tuwimktórzyprzemawiająimieniubogapowinnipokazaćlistyuwierzytelniającektórzy przemawiająprzemawiają ww imieniuimieniu bogapokazać listylisty uwierzytelniającektórzy przemawiają wprzemawiają w imieniuw imieniu bogapokazać listy uwierzytelniającektórzy przemawiają w imieniuprzemawiają w imieniu bogaktórzy przemawiają w imieniu boga

Ci, którzy prze­mawiają w imieniu Bo­ga po­win­ni po­kazać lis­ty uwierzytelniające.Ludzie mniej powinni myśleć o tym, co powinni robić, a więcej o tym, czym powinni być.Ludzie, którzy pisać nie potrafią, piszą zbyt wiele o tych, którzy pisać powinni.Nie znam większego grzechu niż uciskanie słabszych w imieniu Boga.Ludzie, którzy przemawiają uroczyście jak marmurowe kolumny głęboko Wyciętymi w nich napisami, okazują się często słupami, na których czas nakleja reklamowe afisze.Dopóki Boga masz w sumieniu, nie troszcz się o to, gdzie, w jakiej świątnicy. I jak oddają cześć Jego imieniu.