Ci, którzy przemawiają w imieniu Boga, powinni, pokazać listy uwierzytelniające.


ci-którzy-przemawiają-w-imieniu-boga-powinni-pokazać-listy-uwierzytelniają
julian tuwimktórzyprzemawiająimieniubogapowinnipokazaćlistyuwierzytelniającektórzy przemawiająprzemawiają ww imieniuimieniu bogapokazać listylisty uwierzytelniającektórzy przemawiają wprzemawiają w imieniuw imieniu bogapokazać listy uwierzytelniającektórzy przemawiają w imieniuprzemawiają w imieniu bogaktórzy przemawiają w imieniu boga

Ci, którzy prze­mawiają w imieniu Bo­ga po­win­ni po­kazać lis­ty uwierzytelniające. -Julian Tuwim
ci-którzy-prze­mawiają-w imieniu-bo­ga-po­win­-po­kazać-lis­ty-uwierzytelniają
Ludzie mniej powinni myśleć o tym, co powinni robić, a więcej o tym, czym powinni być. -Johannes Eckhart
ludzie-mniej-powinni-myść-o-tym-co-powinni-robić-a-więcej-o-tym-czym-powinni-być
Ludzie, którzy pisać nie potrafią, piszą zbyt wiele o tych, którzy pisać powinni. -Jack London
ludzie-którzy-pisać-nie-potrafią-piszą-zbyt-wiele-o-tych-którzy-pisać-powinni
Nie znam większego grzechu niż uciskanie słabszych w imieniu Boga. -Mahatma Gandhi
nie-znam-większego-grzechu-ż-uciskanie-słabszych-w-imieniu-boga
Ludzie, którzy przemawiają uroczyście jak marmurowe kolumny głęboko Wyciętymi w nich napisami, okazują się często słupami, na których czas nakleja reklamowe afisze. -Antoni Słonimski
ludzie-którzy-przemawiają-uroczyście-jak-marmurowe-kolumny-głęboko-wyciętymi-w-nich-napisami-okazują-ę-często-słupami-na-których-czas
Dopóki Boga masz w sumieniu, nie troszcz się o to, gdzie, w jakiej świątnicy. I jak oddają cześć Jego imieniu. -Maria Konopnicka
dopóki-boga-masz-w-sumieniu-nie-troszcz-ę-o-to-gdzie-w-jakiej-świątnicy-i-jak-oddają-cześć-jego-imieniu