Ci, którzy sądzą, że pieniądz wszystko może, są zdolni wszystko zrobić, by go mieć.


ci-którzy-sądzą-że-pieniądz-wszystko-może-są-zdolni-wszystko-zrobić-by-go-mieć
dante alighieriktórzysądzążepieniądzwszystkomożezdolnizrobićbygomiećktórzy sądząże pieniądzpieniądz wszystkowszystko możesą zdolnizdolni wszystkowszystko zrobićby gogo miećże pieniądz wszystkopieniądz wszystko możesą zdolni wszystkozdolni wszystko zrobićby go miećże pieniądz wszystko możesą zdolni wszystko zrobić

Ci, którzy sądzą, że pieniądz wszys­tko może, są zdol­ni wszys­tko zro­bić, by go mieć. -Alighieri Dante
ci-którzy-sądzą-że pieniądz-wszys­tko-może-są zdol­-wszys­tko-zro­bić-by go mieć
Istnieją ludzie, którzy sądzą, że wszystko, co czyni się z poważną miną, jest rozsądne. -Georg Christoph Lichtenberg
istnieją-ludzie-którzy-sądzą-że-wszystko-co-czyni-ę-z-poważną-miną-jest-rozsądne
Miłość może wiele, ale pieniądz wszystko. -Anonim
miłość-może-wiele-ale-pieniądz-wszystko
Och, mężczyźni są tak zarozumiali, że zdolni są uwierzyć we wszystko, co im pochlebia. -Margaret Mitchell
och-mężczyź-są-tak-zarozumiali-że-zdolni-są-uwierzyć-we-wszystko-co-im-pochlebia
Nie wierzę lekarzom i politykom - pozbawiają człowieka niezależności. A tylko człowiek wolny może zrobić z sobą niemal wszystko. -Lucyna Winnicka
nie-wierzę-lekarzom-i-politykom-pozbawiają-człowieka-niezależnoś-a-tylko-człowiek-wolny-może-zrobić-z-sobą-niemal-wszystko