Ci, którzy zbyt wiele oczekują od miłości, nie umieją kochać.


ci-którzy-zbyt-wiele-oczekują-od-miłoś-nie-umieją-kochać
stefan napierskiktórzyzbytwieleoczekująodmiłościnieumiejąkochaćktórzy zbytzbyt wielewiele oczekująoczekują odod miłościnie umiejąumieją kochaćktórzy zbyt wielezbyt wiele oczekująwiele oczekują odoczekują od miłościnie umieją kochaćktórzy zbyt wiele oczekujązbyt wiele oczekują odwiele oczekują od miłościktórzy zbyt wiele oczekują odzbyt wiele oczekują od miłości

Ci, którzy zbyt wiele ocze­kują od miłości, nie umieją kochać. -Stefan Napierski
ci-którzy-zbyt-wiele-ocze­kują-od miłoś-nie umieją-kochać
Najpiękniejsza przyjaźń istnieje między ludźmi, którzy wiele od drugich oczekują, ale nigdy nie... żądają. -Albert Schweitzer
najpiękniejsza-przyjaźń-istnieje-między-ludźmi-którzy-wiele-od-drugich-oczekują-ale-nigdy-nie-żądają
Najpiękniejsza przyjaźń istnieje między ludźmi, którzy wiele od drugich oczekują, ale nigdy nie żądają. -Albert Schweitzer
najpiękniejsza-przyjaźń-istnieje-między-ludźmi-którzy-wiele-od-drugich-oczekują-ale-nigdy-nie-żądają
Życie jest krótkie i nie mamy zbyt wiele czasu na uprzyjemnianie go tym, którzy wędrują ciemną drogą razem z nami. Śpieszcie się kochać, nie zwlekajcie z dobrocią. -Henri Frederic Amiel
Życie-jest-krótkie-i-nie-mamy-zbyt-wiele-czasu-na-uprzyjemnianie-go-tym-którzy-wędrują-ciemną-drogą-razem-z-nami-Śpieszcie-ę-kochać-nie
Trze­ba uczyć się grać nie od tych, którzy umieją ro­bić in­stru­men­ty, ale od tych, którzy umieją na nich grać. -Galileo Galilei (Galileusz)
trze­ba-uczyć ę-grać-nie od tych-którzy-umieją-ro­bić-in­stru­men­ty-ale-od tych-którzy-umieją-na nich-grać
Są tacy, którzy umieją tasować karty, ale nie umieją grać. -Franciszek Bacon
są-tacy-którzy-umieją-tasować-karty-ale-nie-umieją-grać