Ci ludzie, którzy nie mają odwagi umierać za swoje przekonania, mają odwagę umierać za przekonania innych.


ci-ludzie-którzy-nie-mają-odwagi-umierać-za-swoje-przekonania-mają-odwagę-umierać-za-przekonania-innych
romain rollandludziektórzyniemająodwagiumieraćzaswojeprzekonaniaodwagęprzekonaniainnychci ludziektórzy nienie mająmają odwagiodwagi umieraćumierać zaza swojeswoje przekonaniamają odwagęodwagę umieraćumierać zaza przekonaniaprzekonania innychktórzy nie mająnie mają odwagimają odwagi umieraćodwagi umierać zaumierać za swojeza swoje przekonaniamają odwagę umieraćodwagę umierać zaumierać za przekonaniaza przekonania innychktórzy nie mają odwaginie mają odwagi umieraćmają odwagi umierać zaodwagi umierać za swojeumierać za swoje przekonaniamają odwagę umierać zaodwagę umierać za przekonaniaumierać za przekonania innychktórzy nie mają odwagi umieraćnie mają odwagi umierać zamają odwagi umierać za swojeodwagi umierać za swoje przekonaniamają odwagę umierać za przekonaniaodwagę umierać za przekonania innych

Muszą być ludzie, którzy mają odwagę mówić swobodnie.Ludzie, którzy mają dużo czasu spędzają go najchętniej u tych, którzy go nie mają.Sa­mobójcy często mają rację twier­dząc, że nie war­to jest żyć, mylą się tyl­ko co do te­go, że z tak błahe­go po­wodu trze­ba za­raz umierać.Człowiek nie wytworzył sobie jeszcze ideału, za który by było warto umierać, ale lubi w ogóle za coś umierać. I to jest na razie najlepsze.Pogardzam ludźmi trzymającymi psy. Są to tchórze, którzy nie mają odwagi, by samemu gryźć ludzi.A kiedy będę umierać, sko­ro umierać mam, ty nie bądź przy tym i nie radź: już ja pot­ra­fię sam.