Ciało jest narzędziem duszy.


ciało-jest-narzędziem-duszy
plutarchciałojestnarzędziemduszyciało jestjest narzędziemnarzędziem duszyciało jest narzędziemjest narzędziem duszyciało jest narzędziem duszy

Pieniądze, które ma­my, są narzędziem wol­ności. Pieniądze, za który­mi się uga­niamy - narzędziem niewoli.Pieniądze, które mamy, są narzędziem wolności. Pieniądze, za którymi się uganiamy - narzędziem niewoli.kiedyś tak bar­dzo chciałeś poz­nać me ser­ce ciało i duszę... ser­ce raz złamałeś, ciało dos­tałeś, a duszy... już nie chciałeś.Medycyna i gimnastyka leczą ciało. Lekarstwem dla chorej duszy jest tylko filozofia.Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.