Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane.


ciało-powinno-być-świątynią-duszy-czystej-przeto-nie-powinno-być-profanowane
malwina meysenburgciałopowinnobyćświątyniąduszyczystejprzetonieprofanowaneciało powinnopowinno byćbyć świątyniąświątynią duszyduszy czystejprzeto nienie powinnopowinno byćbyć profanowaneciało powinno byćpowinno być świątyniąbyć świątynią duszyświątynią duszy czystejprzeto nie powinnonie powinno byćpowinno być profanowaneciało powinno być świątyniąpowinno być świątynią duszybyć świątynią duszy czystejprzeto nie powinno byćnie powinno być profanowaneciało powinno być świątynią duszypowinno być świątynią duszy czystejprzeto nie powinno być profanowane

Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem. -Hipokrates
twoje-pożywienie-powinno-być-lekarstwem-a-twoje-lekarstwo-powinno-być-pożywieniem
Między przyjaciółmi wszystko wspólne być powinno. -Eurypides
między-przyjaciółmi-wszystko-wspólne-być-powinno
Żadne miejsce nie powinno być dla ciebie milsze od ojczyzny. -Cyceron
Żadne-miejsce-nie-powinno-być-dla-ciebie-milsze-od-ojczyzny
Wszystko co pochodzi od władzy już powinno być zwalczone. -Zofia Nałkowska
wszystko-co-pochodzi-od-władzy-już-powinno-być-zwalczone
Zawieranie małżeństwa powinno być trudniejsze od uzyskania rozwodu. -Gina Lollobrigida
zawieranie-łżeństwa-powinno-być-trudniejsze-od-uzyskania-rozwodu