Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane.


ciało-powinno-być-świątynią-duszy-czystej-przeto-nie-powinno-być-profanowane
malwina meysenburgciałopowinnobyćświątyniąduszyczystejprzetonieprofanowaneciało powinnopowinno byćbyć świątyniąświątynią duszyduszy czystejprzeto nienie powinnopowinno byćbyć profanowaneciało powinno byćpowinno być świątyniąbyć świątynią duszyświątynią duszy czystejprzeto nie powinnonie powinno byćpowinno być profanowaneciało powinno być świątyniąpowinno być świątynią duszybyć świątynią duszy czystejprzeto nie powinno byćnie powinno być profanowaneciało powinno być świątynią duszypowinno być świątynią duszy czystejprzeto nie powinno być profanowane

Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem.Ubranie powinno być na tyle niedyskretne, żeby z całą pewnością można było powiedzieć, że ma się przed sobą kobietę, jednak powinno być na tyle dyskretne, aby można było być pewnym, że ma się przed sobą damę.Między przyjaciółmi wszystko wspólne być powinno.Żadne miejsce nie powinno być dla ciebie milsze od ojczyzny.Wszystko co pochodzi od władzy już powinno być zwalczone.Zawieranie małżeństwa powinno być trudniejsze od uzyskania rozwodu.