Cias­nych objęć azyl Tęskniłam Nie py­tam gdzie błądziłeś Tyl­ko mnie trzymaj Tyl­ko nie puszczaj 


cias­nych-objęć-azyl-tęskniłam-nie-py­tam-gdzie-błądziłeś-tyl­ko-mnie-trzymaj-tyl­ko-nie puszczaj 
deszczcias­nychobjęćazyltęskniłamniepy­tamgdziebłądziłeśtyl­komnietrzymajnie puszczaj cias­nych objęćobjęć azylazyl tęskniłamtęskniłam nienie py­tampy­tam gdziegdzie błądziłeśbłądziłeś tyl­kotyl­ko mniemnie trzymajtrzymaj tyl­kotyl­ko nie puszczaj cias­nych objęć azylobjęć azyl tęskniłamazyl tęskniłam nietęskniłam nie py­tamnie py­tam gdziepy­tam gdzie błądziłeśgdzie błądziłeś tyl­kobłądziłeś tyl­ko mnietyl­ko mnie trzymajmnie trzymaj tyl­kotrzymaj tyl­ko nie puszczaj cias­nych objęć azyl tęskniłamobjęć azyl tęskniłam nieazyl tęskniłam nie py­tamtęskniłam nie py­tam gdzienie py­tam gdzie błądziłeśpy­tam gdzie błądziłeś tyl­kogdzie błądziłeś tyl­ko mniebłądziłeś tyl­ko mnie trzymajtyl­ko mnie trzymaj tyl­komnie trzymaj tyl­ko nie puszczaj cias­nych objęć azyl tęskniłam nieobjęć azyl tęskniłam nie py­tamazyl tęskniłam nie py­tam gdzietęskniłam nie py­tam gdzie błądziłeśnie py­tam gdzie błądziłeś tyl­kopy­tam gdzie błądziłeś tyl­ko mniegdzie błądziłeś tyl­ko mnie trzymajbłądziłeś tyl­ko mnie trzymaj tyl­kotyl­ko mnie trzymaj tyl­ko nie puszczaj 

Zachcianki. Scho­wałabym Cię przed całym światem w szuf­ladzie swe­go ser­ca. Tyl­ko mój. Mój tyl­ko. Gdy­byś zechciał. A Ty mnie trzy­maj. Moc­no. I nie puszczaj. Nigdy.Przyjdź do mnie.... Świadomie... Bądź... Bądź przy mnie zawsze... Mów szeptem... Po cichu... Tak... Roz­pal me serce... Tyl­ko Ty mnie znasz... Ty wszys­tko o mnie wiesz... Tyl­ko Ty ro­zumiesz mnie... Tyl­ko z Tobą ma to sens...Nie ma po­wodów by kochać Nie ma po­wodów by żyć Nie ma po­wodów by zostać Dla mnie żyjesz tyl­ko Ty Zos­tają tyl­ko wspomnienia, Je­dynej przy­jaźni bliskość Dzi­siaj nic nie ma znaczenia Jak krew, cier­pka jak wino Słyszę głos, widzę gorzkie łzy W myślach dziękuję, że istniejesz W nas sa­mot­ności gen, wokół set­ka drwin Nie szu­kaj miłości, Ona znaj­dzie Ciebie Wzniecam ko­hortę niez­liczo­nych uczuć Widzę przed sobą ciem­ny las Choćbyś była tam sa­ma w ob­liczu strachu Tyl­ko po­myśl, po­jawię się ja.śpij jest większe prawdopodobieństwo spełnienia marzeń sennych ziemia nie pi­je krwi i potu jest lżejsza od grzechu i cięższa tyl­ko od powietrza śpij tyl­ko tam każda stopa stąpa jak zechce po niebie tyl­ko tam ro­zumiesz więcej ze słowa tyl­ko tam na przykład rajstopa Śpij tam do śmier­ci najdalej na­wet jak śnisz że umierasz na­wet jak śpisz i umierasz to śmier­ci we śnie najdalej do ciepienia Śpij i pamiętaj ile możesz bo wiesz chyba to, że  życie może wca­le nie być tym co następuje po przebudzeniu Mo­je myśli uciakają tam, gdzie nie ma nic, tyl­ko smutek.O, tak zni­komy jest człowiek, że na­wet tam, gdzie ma praw­dziwą pew­ność swe­go is­tnienia, tam gdzie je­go obec­ność od­działywa niezap­rzeczal­nie i wy­cis­ka pieczęć w pa­mięci, w duszy je­go ukocha­nych, że i tam zgasnąć, zniknąć mu­si, i to tak prędko!