Cichym szep­tem na­wiązała się namiętność. I do­tykiem codzien­ności zgasł płomień pożąda­nia, co ku niebu wzla­tywał, by po­tem spaść ... w prze­paść wchodzących westchnień 


cichym-szep­tem-na­wiązała ę-namiętność-i-do­tykiem-codzien­noś-zgasł-płomień-pożąda­nia-co-ku niebu-wzla­tywał-by po­tem
kamilka_509cichymszep­temna­wiązała sięnamiętnośćdo­tykiemcodzien­nościzgasłpłomieńpożąda­niacoku niebuwzla­tywałby po­temspaśćprze­paśćwchodzącychwestchnień cichym szep­temszep­tem na­wiązała sięna­wiązała się namiętnośći do­tykiemdo­tykiem codzien­nościcodzien­ności zgasłzgasł płomieńpłomień pożąda­niaco ku niebuku niebu wzla­tywałby po­tem spaśćspaśćw prze­paśćprze­paść wchodzącychwchodzących westchnień cichym szep­tem na­wiązała sięszep­tem na­wiązała się namiętnośći do­tykiem codzien­noścido­tykiem codzien­ności zgasłcodzien­ności zgasł płomieńzgasł płomień pożąda­niaco ku niebu wzla­tywałby po­tem spaśćspaść ww prze­paśćw prze­paść wchodzącychprze­paść wchodzących westchnień 

Tam gdzie po­wiet­rze zmienia barwę wszys­tkiego, życie przepływa, jak­by było szep­tem, jak gdy­by było tyl­ko szep­tem życia... -R » Juan Rulfo » Pedro Páramo
tam-gdzie-po­wiet­rze-zmienia-barwę-wszys­tkiego-życie-przepływa-jak­by-było-szep­tem-jak gdy­by-było-tyl­ko-szep­tem-życia