Cie­szy się każdą, Chwilą i ze wszystkiego. Bez­tros­kie dziecko.


cie­szy ę-każdą-chwilą-i ze wszystkiego-bez­tros­kie-dziecko
cytlopkacie­szy siękażdąchwiląi ze wszystkiegobez­tros­kiedzieckocie­szy się każdąchwilą i ze wszystkiegobez­tros­kie dziecko

Dzieci ma­ja ty­le bez­gra­niczne­go zaufa­nia, bez­tros­ki i pot­ra­fią cie­szyć się z każdej naj­mniej­szej chwili.... Nies­te­ty gdy do­ras­ta­my to wszys­tko przemija..... -stokrotka123
dzieci-­ja-ty­-bez­gra­niczne­go-zaufa­nia-bez­tros­ki-i pot­ra­fią-cie­szyć ę-z każdej-naj­mniej­szej-chwili-nies­te­ty-gdy
Każda przeżyta chwila ma swoje znaczenie, bo bez niej nie bylibyśmy tym, czym jesteśmy. -Aldona Różanek
każda-przeżyta-chwila-swoje-znaczenie-bo-bez-niej-nie-bylibyśmy-tym-czym-jesteśmy
Czuję się jak piórko. Ta­kie wol­ne, ta­kie lek­kie. Wiatr mnie niesie pod chmurami. Żyję chwilą, bo za­raz może przes­tać wiać dob­ry wiatr i spadnę na ziemię. -Aleksandra_Czarna
czuję ę-jak piórko-ta­kie-wol­ne-­kie-lek­kie-wiatr-mnie-niesie-pod-chmurami-Żyję-chwilą-bo za­raz-może-przes­ć-wiać-dob­ry
zacho­wuje­cie się jak dzieci, a jes­teście po­dob­no do­rośli... kłóci­cie się o każdą za­bawkę, o każdą fo­remkę w pias­kowni­cy życia  -efa198711
zacho­wuje­cie ę-jak dzieci-a jes­teście-po­dob­no-do­rośli-kłó­cie ę-o każdą-za­bawkę-o każdą-fo­remkę