Cienia i wolności nie przydepniesz butem.


cienia-i-wolnoś-nie-przydepniesz-butem
antoni regulskicieniawolnościnieprzydepnieszbutemcienia ii wolnościwolności nienie przydepnieszprzydepniesz butemcienia i wolnościi wolności niewolności nie przydepniesznie przydepniesz butemcienia i wolności niei wolności nie przydepnieszwolności nie przydepniesz butemcienia i wolności nie przydepnieszi wolności nie przydepniesz butem

Nie ma wolności dla wrogów wolności.Nie bądź jedną z biegających, wal­czących mrówek. Bądź butem.Nie ma poczucia wolności bez poczucia wolności wyboru.Mogę być damą. Ale at­ry­butem mężczyz­ny, do­dat­kiem do niego? Nie, dziękuję. Nie będę niczyją oz­dobą, nie będę czyimś złot­kiem, skar­bem, słoneczkiem.Płonący nie rzuca cienia.Proste drzewo nie rzuca garbatego cienia.