Cier­pli­wość - to połowa suk­ce­su w miłości.


cier­pli­wość- to połowa-suk­­su-w miłoś
eugeniusz korkoszcier­pli­wość to połowasuk­ce­suw miłości to połowa suk­ce­susuk­ce­su w miłości to połowa suk­ce­su w miłości

Cier­pli­wość jest codzienną formą miłości.Cier­pli­wość w miłości? A kto zmu­si piorun do po­wol­ne­go uderzenia? Bo człowiek, który jest uczci­wy, jest cier­pli­wy i chce osiągnąć suk­ces pracą, jest bar­dzo cen­ny. Człowiek, który jest niecier­pli­wy, chce osiągnąć suk­ces w in­fantyl­ny sposób, nie jest godzien w ogóle nie ty­le co sza­cun­ku, a uwagi.A to stroik za gruby, to kla­pa znów nie dochodzi. Z klar­ne­tem wie­czys­te śluby składają cier­pli­wi młodzi. Lecz to oni drodzy, mają za skar­by znajomych. Choć cza­sem są dla nich srodzy, każdy z osob­na ceniony. Bóg im cier­pli­wość dał do po­kole­nia Meyego. Bo kto nor­malny by chciał, wciąż słuchać pis­ku te­go...? : ) cier­pli­wość wy­maga czasu  Cier­pli­wość jest to­warzyszem mądrości.