Cier­pli­wość jest codzienną formą miłości.


cier­pli­wość-jest codzienną-formą-miłoś
benedykt xvicier­pli­wośćjest codziennąformąmiłościcier­pli­wość jest codziennąjest codzienną formąformą miłościcier­pli­wość jest codzienną formąjest codzienną formą miłościcier­pli­wość jest codzienną formą miłości

Cier­pli­wość - to połowa suk­ce­su w miłości.Cierpliwość jest codzienną formą miłości.Cier­pli­wość w miłości? A kto zmu­si piorun do po­wol­ne­go uderzenia? Cier­pli­wość jest to­warzyszem mądrości.Cier­pli­wość jest gorzka, ale jej owo­ce są słodkie.Cier­pli­wość jest siłą w jej naj­wyższej potencji.