Cier­pli­wość: naj­nudniej­sza for­ma rozpaczy.


cier­pli­wość-naj­nudniej­sza-for­-rozpaczy
julian tuwimcier­pli­wośćnaj­nudniej­szafor­marozpaczynaj­nudniej­sza for­mafor­ma rozpaczynaj­nudniej­sza for­ma rozpaczy

Cier­pli­wość: naj­trud­niej­sza for­ma rozpaczy. -Julian Tuwim
cier­pli­wość-naj­trud­niej­sza-for­-rozpaczy
Cier­pli­wość jest siłą w jej naj­wyższej potencji. -Gertrud von le Fort
cier­pli­wość-jest łą-w jej-naj­wyższej-potencji
cier­pli­wość wy­maga czasu   -Starlight
cier­pli­wość-wy­maga-czasu-