cier­pli­wość wy­maga czasu  


cier­pli­wość-wy­maga-czasu- 
starlightcier­pli­wośćwy­magaczasu cier­pli­wość wy­magawy­maga czasuczasu  cier­pli­wość wy­maga czasuwy­maga czasu  cier­pli­wość wy­maga czasu  

Aniel­ska cier­pli­wość wy­maga diabel­skiej siły.A to stroik za gruby, to kla­pa znów nie dochodzi. Z klar­ne­tem wie­czys­te śluby składają cier­pli­wi młodzi. Lecz to oni drodzy, mają za skar­by znajomych. Choć cza­sem są dla nich srodzy, każdy z osob­na ceniony. Bóg im cier­pli­wość dał do po­kole­nia Meyego. Bo kto nor­malny by chciał, wciąż słuchać pis­ku te­go...? : ) Cier­pli­wość jest to­warzyszem mądrości.Cier­pli­wość - to połowa suk­ce­su w miłości.Cier­pli­wość jest codzienną formą miłości.Kto ma słuszność i cier­pli­wość, te­go czas nadejdzie.