Cierpienie jest świątynią, w której Bóg chce być z człowiekiem sam na sam.


cierpienie-jest-świątynią-w-której-bóg-chce-być-z-człowiekiem-sam-na-sam
julius schiedercierpieniejestświątyniąktórejbógchcebyćczłowiekiemsamnasamcierpienie jestjest świątyniąw którejktórej bógbóg chcechce byćbyć zz człowiekiemczłowiekiem samsam nana samcierpienie jest świątyniąw której bógktórej bóg chcebóg chce byćchce być zbyć z człowiekiemz człowiekiem samczłowiekiem sam nasam na samw której bóg chcektórej bóg chce byćbóg chce być zchce być z człowiekiembyć z człowiekiem samz człowiekiem sam naczłowiekiem sam na samw której bóg chce byćktórej bóg chce być zbóg chce być z człowiekiemchce być z człowiekiem sambyć z człowiekiem sam naz człowiekiem sam na sam

Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie prze­mie­rzył i na której by nie szedł z nami.Kobieta jest największą potęgą na ziemi, jej ręka władną jest kierować mężczyzną tam, gdzie chce go mieć sam Bóg.Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem, sukces nadejdzie sam.Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy?Kto chce rozponać mędrca sam musi być mądry.Zepsucie obyczajów.Natenczas człek uczciwy pędzi życie niejako zdumiony tym, że jest, by tak rzec, sam na świecie; że wszelkie ludzkie więzi znikają', ponieważ nie ma nikogo, pod czyją opiekę chciałby się oddać, nikogo też, kogo sam chciałby ochraniać; żadnego mężczyzny, którego chciałby mieć za przyjaciela, żadne; kobiety, której mężem chciałby zostać, żadnego dziecka, którego chciałby być ojcem.