Cierpienie jest surowym, ale uczonym mistrzem dla tego, kto umie przyjąć od niego niezawodne lekcje.


cierpienie-jest-surowym-ale-uczonym-mistrzem-dla-tego-kto-umie-przyjąć-od-niego-niezawodne-lekcje
michel quoistcierpieniejestsurowymaleuczonymmistrzemdlategoktoumieprzyjąćodniegoniezawodnelekcjecierpienie jestjest surowymale uczonymuczonym mistrzemmistrzem dladla tegokto umieumie przyjąćprzyjąć odod niegoniego niezawodneniezawodne lekcjecierpienie jest surowymale uczonym mistrzemuczonym mistrzem dlamistrzem dla tegokto umie przyjąćumie przyjąć odprzyjąć od niegood niego niezawodneniego niezawodne lekcjeale uczonym mistrzem dlauczonym mistrzem dla tegokto umie przyjąć odumie przyjąć od niegoprzyjąć od niego niezawodneod niego niezawodne lekcjeale uczonym mistrzem dla tegokto umie przyjąć od niegoumie przyjąć od niego niezawodneprzyjąć od niego niezawodne lekcje

Zły człowiek to taki, który umie przyjąć, ale nie umie oddać. -Plaut
zły-człowiek-to-taki-który-umie-przyjąć-ale-nie-umie-oddać
Przedmiot miłości jest drogi dla tego, kto miłuje, ale i ta osoba, która miłuje, jest droga dla tego, kto jest przedmiotem miłości. -Arystoteles
przedmiot-miłoś-jest-drogi-dla-tego-kto-miłuje-ale-i-osoba-która-miłuje-jest-droga-dla-tego-kto-jest-przedmiotem-miłoś
Wszyscy jesteśmy pomyleni, ale tego, kto umie analizować swoje urojenia, nazywa się filozofem. -Ambrose Gwinett Bierce
wszyscy-jesteśmy-pomyleni-ale-tego-kto-umie-analizować-swoje-urojenia-nazywa-ę-filozofem
W miłości nie ma nic ogólnego lub pospolitego, wszystko w niej jest szczególne, właściwe dla tego, kto ją czuje, dla tego, kto ją wzbudza, nieporównywalne, nieskończone. -Maurice Blondel
w-miłoś-nie-nic-ogólnego-lub-pospolitego-wszystko-w-niej-jest-szczególne-właściwe-dla-tego-kto-ją-czuje-dla-tego-kto-ją-wzbudza
Bóg jest mistrzem wtajemniczenia religijnego. Cierpienie żłobi nam duszę: krzesze w niej iskry boskie. -Adam Mickiewicz
bóg-jest-mistrzem-wtajemniczenia-religijnego-cierpienie-żłobi-nam-duszę-krzesze-w-niej-iskry-boskie
Głupim nie jest ten, kto popełnił jakieś głupstwo, lecz ten, kto nie umie tego głupstwa ukryć. -Baltazar Gracian Y Morales
głupim-nie-jest-ten-kto-popełł-jakieś-głupstwo-lecz-ten-kto-nie-umie-tego-głupstwa-ukryć