Cierpienie jest złem największym tylko dla zwierząt.


cierpienie-jest-złem-największym-tylko-dla-zwierząt
henryk elzenbergcierpieniejestzłemnajwiększymtylkodlazwierzątcierpienie jestjest złemzłem największymnajwiększym tylkotylko dladla zwierzątcierpienie jest złemjest złem największymzłem największym tylkonajwiększym tylko dlatylko dla zwierzątcierpienie jest złem największymjest złem największym tylkozłem największym tylko dlanajwiększym tylko dla zwierzątcierpienie jest złem największym tylkojest złem największym tylko dlazłem największym tylko dla zwierząt

Przyjemność jest sama przez się dobrem, a cierpienie złem.Największym złem nękającym świat jest nie siła ludzi złych, lecz słabość najlepszych.Największym złem nękającym świat nie jest siła złych ludzi. Lecz słabość najlepszych.Los zwierząt jest dla mnie ważniejszy niż strach przed ośmieszeniem. Los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka.Ludziom zawsze wydaje się, że ich cierpienie jest największym cierpieniem na świecie.Największym złem, na które cierpi świat, to nie siła złych, lecz słabość dobrych.