Cierpienie nie jest dla człowieka większą raną niż bruzda na roli.


cierpienie-nie-jest-dla-człowieka-większą-raną-ż-bruzda-na-roli
cauliercierpienieniejestdlaczłowiekawiększąranąniżbruzdanarolicierpienie nienie jestjest dladla człowiekaczłowieka większąwiększą ranąraną niżniż bruzdabruzda nana rolicierpienie nie jestnie jest dlajest dla człowiekadla człowieka większączłowieka większą ranąwiększą raną niżraną niż bruzdaniż bruzda nabruzda na rolicierpienie nie jest dlanie jest dla człowiekajest dla człowieka większądla człowieka większą ranączłowieka większą raną niżwiększą raną niż bruzdaraną niż bruzda naniż bruzda na rolicierpienie nie jest dla człowiekanie jest dla człowieka większąjest dla człowieka większą ranądla człowieka większą raną niżczłowieka większą raną niż bruzdawiększą raną niż bruzda naraną niż bruzda na roli

Twierdzę, że przyjemności należy unikać, jeśli ich skutkiem ma być większe od nich cierpienie, a pożądać tych cierpień, które przyniosą większą niż one przyjemność.. . . A już najpiękniej mówił o cierpieniu. Że jedyną drogą do Boga jest cierpienie. Cierpienie i pokora. Że cała wielkość człowieka jest w jego pokorze przed Bogiem. I całe szczęście. . ...A już najpiękniej mówił o cierpieniu. Że jedyną drogą do Boga jest cierpienie. Cierpienie i pokora. Że cała wielkość człowieka jest w jego pokorze przed Bogiem. I całe szczęście...Dla celów pisarskich pożyteczniej jest mieć cierpienie w dłoni, niż opaskę na oczach.Cierpienie jest dla duszy rzeczą najmilszą i najbardziej pożyteczną; im bowiem czystsze cierpienie tym czystsze zrozumienie.Pamięć zależna jest od indywidualności człowieka, straganiarka może ją mieć podniesioną do szczytu; rozum, nauka, nie gra w tym przypadku żadnej roli.