Cierpliwość jest codzienną formą miłości.


cierpliwość-jest-codzienną-formą-miłoś
joseph ratzingercierpliwośćjestcodziennąformąmiłościcierpliwość jestjest codziennącodzienną formąformą miłościcierpliwość jest codziennąjest codzienną formącodzienną formą miłościcierpliwość jest codzienną formąjest codzienną formą miłościcierpliwość jest codzienną formą miłości

Cier­pli­wość jest codzienną formą miłości.Cierpliwość: najnudniejsza forma rozpaczy.Największą formą miłości jest milczenie.Uprawianie poezji jest formą miłości.Cierpliwość - to połowa sukcesu w miłości.Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny.