Cierpliwość: najnudniejsza forma rozpaczy.


cierpliwość-najnudniejsza-forma-rozpaczy
julian tuwimcierpliwośćnajnudniejszaformarozpaczynajnudniejsza formaforma rozpaczynajnudniejsza forma rozpaczy

Cierpliwość jest codzienną formą miłości.Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny.Nuda jest siostrą rozpaczy.Geniusz to wieczna cierpliwość.Talent to tylko wielka cierpliwość.Ge­niusz to wie­czna cierpliwość.