Ciesz się życiem. To nie próba generalna.


ciesz-ę-życiem-to-nie-próba-generalna
autor nieznanycieszsiężyciemtoniepróbageneralnaciesz sięsię życiemnie próbapróba generalnaciesz się życiemnie próba generalna

Dziel i ciesz życiem Po szczęście stoi szereg Uśmie­chnięte łzy K.A.Sz. 27.09.2015r.Do trzech ra­zy sztuka... próba, próba ge­neral­na, premiera.Istnieje kilka wielkich i niezmiennych miar, które pokazują znaczenie człowieka. Do tych miar należy ból; jest on najmocniejszą próbą w łańcuchu, który zwykliśmy nazywać życiem.Cierpienie jest próbą człowieczeństwa człowieka, próbą jego wewnętrznej prawdy; jego maski opadają, traci sens wszelka gra.Czy generalna rozprawa z fasadowością ma polegać tylko na obtłukiwaniu gzymsów?Ciesz się tym, co masz, nie psuj te­go spogląda­niem wstecz.