Ciesz się życiem. To nie próba generalna.


ciesz-ę-życiem-to-nie-próba-generalna
autor nieznanycieszsiężyciemtoniepróbageneralnaciesz sięsię życiemnie próbapróba generalnaciesz się życiemnie próba generalna

Dziel i ciesz życiem Po szczęście stoi szereg Uśmie­chnięte łzy K.A.Sz. 27.09.2015r. -Cris
dziel-i ciesz-życiem-po-szczęście-stoi-szereg-uśmie­chnięte-łzy-kasz-27092015r
Do trzech ra­zy sztuka... próba, próba ge­neral­na, premiera. -Kapitan
do trzech-ra­zy-sztuka-próba-próba-ge­neral­na-premiera
Istnieje kilka wielkich i niezmiennych miar, które pokazują znaczenie człowieka. Do tych miar należy ból; jest on najmocniejszą próbą w łańcuchu, który zwykliśmy nazywać życiem. -Ernst Junger
istnieje-kilka-wielkich-i-niezmiennych-miar-które-pokazują-znaczenie-człowieka-do-tych-miar-należy-ból-jest-on-najmocniejszą-próbą-w
Cierpienie jest próbą człowieczeństwa człowieka, próbą jego wewnętrznej prawdy; jego maski opadają, traci sens wszelka gra. -Józef Tischner
cierpienie-jest-próbą-człowieczeństwa-człowieka-próbą-jego-wewnętrznej-prawdy-jego-maski-opadają-traci-sens-wszelka-gra
Czy generalna rozprawa z fasadowością ma polegać tylko na obtłukiwaniu gzymsów? -Zbigniew Waydyk
czy-generalna-rozprawa-z-fasadowośą-polegać-tylko-na-obtłukiwaniu-gzymsów
Ciesz się tym, co masz, nie psuj te­go spogląda­niem wstecz. -Danielle Steel
ciesz ę-tym-co masz-nie psuj-te­go-spogląda­niem-wstecz