Cmen­tarz to złomo­wis­ko pamięci.


cmen­tarz-to złomo­wis­ko-pamię
wojciech kuczokcmen­tarzto złomo­wis­kopamięcicmen­tarz to złomo­wis­koto złomo­wis­ko pamięcicmen­tarz to złomo­wis­ko pamięci

I cmen­tarz umiera. Po śmier­ci - sta­je się war­stwą geologiczną. -Wincenty Rzymowski
i cmen­tarz-umiera-po śmier­- sta­ ę-war­stwą-geologiczną
Tam gdzie żegnamy naj­wier­niej­sze przyjaźnie. Cmen­tarz dla zwierząt.   -Seneka 18
tam-gdzie-żegnamy-naj­wier­niej­sze-przyjaźnie-cmen­tarz-dla-zwierząt- 
Cmen­tarze pełne są ludzi niezastąpionych. -Georges Clemenceau
cmen­tarze-pełne-są ludzi-niezastąpionych
Na małych cmen­tarzach zmar­li mówią so­bie po imieniu. -Andrzej Coryell
na łych-cmen­tarzach-zmar­li-mówią-so­bie-po imieniu