Cmen­tarze pełne są ludzi niezastąpionych.


cmen­tarze-pełne-są ludzi-niezastąpionych
georges clemenceaucmen­tarzepełnesą ludziniezastąpionychcmen­tarze pełnepełne są ludzisą ludzi niezastąpionychcmen­tarze pełne są ludzipełne są ludzi niezastąpionychcmen­tarze pełne są ludzi niezastąpionych

Cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych. -Georges Clemenceau
cmentarze-są-pełne-ludzi-niezastąpionych
Nie ma ludzi niezastąpionych. W razie potrzeby szewcy pieką ciastka, a głupcy uczą filozofii. -Anonim
nie-ludzi-niezastąpionych-w-razie-potrzeby-szewcy-pieką-ciastka-a-głupcy-uczą-filozofii
Szczęście jest wówczas pełne, gdy światło po­ran­ka budzi dwo­je ludzi do dnia pełne­go wspólnych czynów i rozmów. -Jarosław Iwaszkiewicz
szczęście-jest wówczas-pełne-gdy-światło-po­ran­ka-budzi-dwo­-ludzi-do dnia-pełne­go-wspólnych-czynów-i rozmów
Nauka jest cmen­tarzys­kiem obu­marłych ludzi. -Miquel de Unamuno
nauka-jest cmen­tarzys­kiem-obu­marłych-ludzi
Mo­je ser­ce jest pełne żalu, smut­ku.. Oczy pełne łez, cier­pienia.. Jed­nak nikt te­go nie zauważa, bo tak dob­rze to ukrywam?!  -AnDree
mo­-ser­-jest pełne-żalu-smut­ku-oczy pełne-łez-cier­pienia-jed­nak nikt-te­go-nie zauważa-bo tak-dob­rze-to ukrywam 
Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów. -John Steinbeck
widziałem-raz-u-psa-taki-wyraz-oczu-spojrzenie-pełne-pogardy-które-bardzo-szybko-znikło-i-jestem-przekonany-że-psy-w-zasadzie-uważają-ludzi-za