Cnot­li­wa ko­bieta kosztu­je naj­więcej, ale nie wte­dy, jak kocha.


cnot­li­wa-ko­bieta-kosztu­-naj­więcej-ale-nie wte­dy-jak kocha
pierre la murecnot­li­wako­bietakosztu­jenaj­więcejalenie wte­dyjak kochacnot­li­wa ko­bietako­bieta kosztu­jekosztu­je naj­więcejale nie wte­dycnot­li­wa ko­bieta kosztu­jeko­bieta kosztu­je naj­więcejcnot­li­wa ko­bieta kosztu­je naj­więcej

Ko­bieta jest mądrzej­sza od mężczyz­ny, ale naj­więcej ro­zumu mu­si zużyć, aby uk­ryć ten fakt.Ko­bieta kocha­na to ta, której można za­dać więcej cierpień.Dziec­ko naj­więcej miłości pot­rze­buje wte­dy, gdy naj­mniej na nią zasługuje.Nie kocha szczerze żadnej, kto więcej jak jedną kobietę kocha.Mężczyźni po­win­ni ko­bietom jak naj­częściej mówić kom­ple­men­ty. Kosztu­je o wiele mniej niż kwiaty, a spra­wiają im tę samą przyjemność.Uśmiech kosztu­je mniej od elek­tryczności i da­je więcej światła.