Cnota ma swoje góry i otchłanie, ale ma także swoje płaszczyzny.


cnota-swoje-góry-i-otchłanie-ale-także-swoje-płaszczyzny
henryk sienkiewiczcnotaswojegóryotchłaniealetakżepłaszczyznycnota mama swojeswoje górygóry ii otchłanieale mama takżetakże swojeswoje płaszczyznycnota ma swojema swoje góryswoje góry igóry i otchłanieale ma takżema także swojetakże swoje płaszczyznycnota ma swoje góryma swoje góry iswoje góry i otchłanieale ma także swojema także swoje płaszczyznycnota ma swoje góry ima swoje góry i otchłanieale ma także swoje płaszczyzny

Serce, jak firmament, ma swoje meteory, swoje komety, swoje błyskawice. -Alfons Allais
serce-jak-firmament-swoje-meteory-swoje-komety-swoje-błyskawice
Róbmy swoje, Niejedną jeszcze paranoję Przet­rzy­mać przyj­dzie ro­biąc swoje!  -Wojciech Młynarski
róbmy-swoje-niejedną-jeszcze-paranoję-przet­rzy­ć-przyj­dzie-ro­biąc-swoje 
Poczytuję za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście swoje stworzył sobie sam. -Hipolit Taine
poczytuję-za-szczęśliwego-tego-który-szczęście-swoje-zawdzięcza-naturze-ale-podziwiam-i-szanuję-tego-który-szczęście-swoje-stworzył-sobie
Sława ma także swoje półki, na których laury składa. -Alojzy Żółkowski
sława-także-swoje-półki-na-których-laury-składa
Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, swoją ascezę, swoje cisze i swoje natchnienia. -Albert Camus
choroba-jest-klasztorem-który-swoją-regułę-swoją-ascezę-swoje-cisze-i-swoje-natchnienia