Cnota to to, co powiększa przyjemność, a zmniejsza przykrość.


cnota-to-to-co-powiększa-przyjemność-a-zmniejsza-przykrość
jeremy benthamcnotatotocopowiększaprzyjemnośćzmniejszaprzykrośćco powiększapowiększa przyjemnośćzmniejsza przykrośćco powiększa przyjemnośća zmniejsza przykrość

Nazywamy dobrem to, co powoduje lub powiększa nam przyjemność lub zmniejsza cierpienie.Doświadczenie powiększa naszą mądrość; nie zmniejsza jednak naszej głupoty.Doświadczenie powiększa naszą mądrość, nie zmniejsza jednak naszej głupoty.Popularność jest jak księżyc. Jeśli się nie powiększa, to się zmniejsza.Popularność jest jak księżyc. Jeśli się nie powiększa, zmniejsza się.Przyjemność dojrzewa tylko wtedy, gdy się ją pamięta. Ty, Hman, mówisz tak, jakby przyjemność była jedną, a pamięć inną. A to jest jedna rzecz.