Cnota to złoty środek między dwoma występkami.


cnota-to-złoty-środek-między-dwoma-występkami
arystotelescnotatozłotyśrodekmiędzydwomawystępkamizłoty środekśrodek międzymiędzy dwomadwoma występkamicnota to złotyzłoty środek międzyśrodek między dwomamiędzy dwoma występkamicnota to złoty środekzłoty środek między dwomaśrodek między dwoma występkamicnota to złoty środek międzyzłoty środek między dwoma występkami

Cno­ta to złoty śro­dek między dwo­ma występkami.Aurea mediocritas - złoty środek.Prawda jest szczytem między dwoma przepaściami.Pokój jest wytchnieniem między dwoma kataklizmami.Miłość jest zbyt kruchą kładką między dwoma brzegami.Wierność - większość mężczyzn rozumie przez to przerwę między dwoma skokami w bok.