Cnota to złoty środek między dwoma występkami.


cnota-to-złoty-środek-między-dwoma-występkami
arystotelescnotatozłotyśrodekmiędzydwomawystępkamizłoty środekśrodek międzymiędzy dwomadwoma występkamicnota to złotyzłoty środek międzyśrodek między dwomamiędzy dwoma występkamicnota to złoty środekzłoty środek między dwomaśrodek między dwoma występkamicnota to złoty środek międzyzłoty środek między dwoma występkami

Cno­ta to złoty śro­dek między dwo­ma występkami. -Arystoteles
cno­-to złoty-śro­dek-między-dwo­-występkami
Aurea mediocritas - złoty środek. -Horacy
aurea-mediocritas-złoty-środek
Prawda jest szczytem między dwoma przepaściami. -Madeleine Delbrer
prawda-jest-szczytem-między-dwoma-przepaściami
Pokój jest wytchnieniem między dwoma kataklizmami. -Anonim
pokój-jest-wytchnieniem-między-dwoma-kataklizmami
Miłość jest zbyt kruchą kładką między dwoma brzegami. -Tadeusz Nowakowski
miłość-jest-zbyt-kruchą-kładką-między-dwoma-brzegami
Wierność - większość mężczyzn rozumie przez to przerwę między dwoma skokami w bok. -Sydney Rome
wierność-większość-mężczyzn-rozumie-przez-to-przerwę-między-dwoma-skokami-w-bok