Co ma ożyć w pieśni, zginąć po­win­no w rzeczywistości.


co  ożyć-w pieś-zginąć-po­win­no-w rzeczywistoś
friedrich von schillerco ma ożyćw pieśnizginąćpo­win­now rzeczywistościco ma ożyć w pieśnizginąć po­win­nopo­win­no w rzeczywistościzginąć po­win­no w rzeczywistości

Co ma ożyć w pieśni, zginąć powinno w rzeczywistości.Chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­ne czując bicie, z tobą prześnić całe życie, to­bie tyl­ko śpiewać pieśni. Za­nim życia sen się prześni, nim spoczniemy w wie­cznym bycie, chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­nych czując bicie.Prawda to potwierdzenie istniejącej rzeczywistości. Piękno to nie tylko obietnica, ale i rękojmia innej rzeczywistości.mar­na ma­rionet­ko w rękach Boga! dlacze­go tak bar­dzo prag­niesz ożyć? Ludzie mniej po­win­ni myśleć o tym, co po­win­ni ro­bić, a więcej o tym, czym po­win­ni być.