co dru­gi klocek zni­ka ra­tując obraz w do­minie życia 


co dru­gi-klocek-zni­ka-ra­tując-obraz-w-do­minie-życia 
dark smurfco dru­giklocekzni­kara­tującobrazdo­minieżycia co dru­gi klocekklocek zni­kazni­ka ra­tującra­tując obrazobraz ww do­miniedo­minie życia co dru­gi klocek zni­kaklocek zni­ka ra­tujączni­ka ra­tując obrazra­tując obraz wobraz w do­miniew do­minie życia co dru­gi klocek zni­ka ra­tującklocek zni­ka ra­tując obrazzni­ka ra­tując obraz wra­tując obraz w do­minieobraz w do­minie życia co dru­gi klocek zni­ka ra­tując obrazklocek zni­ka ra­tując obraz wzni­ka ra­tując obraz w do­miniera­tując obraz w do­minie życia 

Zni­kam dla Życia... Dziś wpół mo­men­tu między jed­nym a dru­gim oddechem... Zat­ra­cam się w pustce bez­dechu Ciebie... -Uśmiechnięta Anielica
zni­kam-dla-Życia-dziś-wpół-mo­men­-między-jed­nym-a dru­gim-oddechem-zat­ra­cam ę-w pustce-bez­dechu-ciebie
Pa­nią życia jest Śmierć, A Pa­nem Śmier­ci dru­gi człowiek... Tyl­ko Bóg zak­ry­wa twarz. -Andrea
pa­ą-życia-jest Śmierć-a-pa­nem-Śmier­-dru­gi-człowiek-tyl­ko-bóg-zak­ry­wa-twarz
Niepo­mier­ne to szczęście, kiedy od­najdu­jesz w dru­gim człowieku swoją prozę życia. -Papużka
niepo­mier­ne-to szczęście-kiedy-od­najdu­jesz-w dru­gim-człowieku-swoją-prozę-życia
Cza­sami, ra­tując in­nych, człowiek sam ra­tuje siebie. -Devin
cza­sami-ra­tując-in­nych-człowiek-sam-ra­tuje-siebie
Można być kimś, nie rep­re­zen­tując sobą niczego. -Kazimierz Chyła
można-być-kimś-nie rep­re­zen­tując-sobą-niczego