Co ro­bi nek­ro­fil ? Dmucha na zimne 


co ro­bi-nek­ro­fil-dmucha-na zimne 
bystry.76co ro­binek­ro­fildmuchana zimne co ro­bi nek­ro­filnek­ro­fildmuchadmucha na zimne co ro­bi nek­ro­fildmucha na zimne 

Jak pył, co dmucha na zimne. I jak ptak, co stuka wciąż w inne. Drzewo.Niepo­koi mnie, że to sa­mo możemy widzieć inaczej. Że każdy ma w oczach ja­kiś fil­tr i ten fil­tr po­wodu­je, iż widzi się zu­pełnie in­ne rzeczy, pat­rząc na to sa­mo. To jak uz­godnić przeszłość? Roz­mo­wa z Bo­giem to bar­dziej roz­mo­wa ze sa­mym sobą, poukłada­nie so­bie różnych rzeczy, gdy cza­sy są ciężkie i nie ma roz­wiąza­nia A czy B.To rachu­nek su­mienia, rachu­nek zdol­ności do życia, a także rachu­nek miłości do ludzi, na których ci zależy.Artystyczne są tylko zimne ekstazy.Kto raz się sparzy, na zimną dmucha!Kto na gorącą kobietę dmucha - ten się na zimnej sparzy.