Co ro­bi władza po wyborach? Z góry dziękuje...


co ro­bi-władza-po wyborach-z-góry-dziękuje
bystry.76co ro­biwładzapo wyborachgórydziękujeco ro­bi władzawładza po wyborachz górygóry dziękujeco ro­bi władza po wyborachz góry dziękuje

Wszelka władza prowadzi do zepsucia, ale władza absolutna psuje absolutnie.Miłość po­win­na po­zos­tać fas­cy­nacją, zacza­rowa­niem, jeśli władza ko­biety ma trwać. Gdy zni­ka ta­jem­ni­ca, gi­nie władza.Władza materialna znajduje się w ręku ludzi możnych i bogatych; władza intelektualna należy do mędrców lub kapłanów; władzę moralną zaś dzierżą kobiety.Zły przykład z góry idzie w każdej stronie; z góry naszego nieszczęścia przyczyna.Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu.Dla rządu przed wyborami drogi jest wyborca. Po wyborach drożeje wszystko inne.