Co to jest praw­dzi­wa miłość, wiedzą tyl­ko ko­biety brzyd­kie, piękne – umieją za­led­wie uwodzić.


co to jest praw­dzi­wa-miłość-wiedzą-tyl­ko-ko­biety-brzyd­kie-piękne- umieją-za­led­wie-uwodzić
audrey hepburnco to jest praw­dzi­wamiłośćwiedzątyl­koko­bietybrzyd­kiepiękne– umiejąza­led­wieuwodzićco to jest praw­dzi­wa miłośćwiedzą tyl­kotyl­ko ko­bietyko­biety brzyd­kiepiękne – umieją– umieją za­led­wieza­led­wie uwodzićwiedzą tyl­ko ko­bietytyl­ko ko­biety brzyd­kiepiękne – umieją za­led­wie– umieją za­led­wie uwodzićwiedzą tyl­ko ko­biety brzyd­kiepiękne – umieją za­led­wie uwodzić

Co to jest prawdziwa miłość, wiedzą tylko kobiety brzydkie, piękne - umieją zaledwie uwodzić.Śmiać się praw­dzi­wie umieją tyl­ko ludzie poważni.Miłość ko­biety jest tyl­ko jed­na. To niep­rawda, że Nie ma brzyd­kich ko­biet, są tyl­ko ko­biety, które nie wiedzą, że są ładne.Praw­dzi­wie piękne jest to, co czy­ni człowieka lepszym.po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze →